Aktuality

Prázdniny

Vážení rodiče, milí žáci,
přeji vám vám za všechny pracovníky školy prázdniny plné sluníčka a radosti.

Mgr. Zdislava Nováková, ředitelka školy

Pamětní kniha


Na naší základní škole dáváme velkou váhu tomu, abychom děti naučili přemýšlet o věcech kolem sebe.

Proto jsme školu vybavili nadstandardní technikou – např. velkým množstvím interaktivních tabulí, které děti používají již od první třídy. Proto pořádáme „projektové dny“, při kterých se věnujeme tématům z jiných pohledů, než je klasický frontální výklad. Proto také podporujeme mnoho dalších aktivit všech našich dětí.

Nejpodstatnější ale je, že k nám Vaše děti chodí rády.