Aktuality

Co nás čeká:

 - 26.5. plavecké závody
 - 27.5.  fotografování tříd
 - 6.6. až 10.6. projektový týden pro 2.stupeň
 - 28.6.  Společenský večer
… a mezitím se budeme učit a učit, aby učitelé na závěrečné pedagogické radě 22.6. mohli svým žákům navrhovat co nejlepší známky

Nové učební pomůcky

Vážení rodiče,

dovolte, abych vám sdělila, že z finančních prostředků Spolku Satalická škola byly pořízeny tři interaktivní tabule. Dvě byly instalovány do tříd na 1.stupni a jedna do třídy na 2.stupni. Věřím, že používání těchto tabulí povede k dalšímu zpestření výuky vašich dětí.

Mgr. Zdislava Nováková, ředitelka školy

Pamětní kniha


Na naší základní škole dáváme velkou váhu tomu, abychom děti naučili přemýšlet o věcech kolem sebe.

Proto jsme školu vybavili nadstandardní technikou – např. velkým množstvím interaktivních tabulí, které děti používají již od první třídy. Proto pořádáme „projektové dny“, při kterých se věnujeme tématům z jiných pohledů, než je klasický frontální výklad. Proto také podporujeme mnoho dalších aktivit všech našich dětí.

Nejpodstatnější ale je, že k nám Vaše děti chodí rády.