Aktuality

Společenský večer

Vážení rodiče, všichni přátelé naší školy,

dovolte abych vás pozvala na náš Společenský večer, který se koná dne 28.6.2016 od 18 hod. Program tohoto večera pro vás připravují vaše děti, naši žáci. Program bude tematicky souviset se životním výročím pana Zdeňka Svěráka. Určitě se máte na co těšit. Cenově zvýhodněné  vstupenky jsou již v prodeji u paní hospodářky.Těšíme se na vás.
                                                                                                                                                                                      Mgr. Zdislava Nováková, ředitelka školy

Co nás čeká:

 - 28.6.  Společenský večer
… a mezitím se budeme učit a učit, aby učitelé na závěrečné pedagogické radě 22.6. mohli svým žákům navrhovat co nejlepší známky

Geopark

Ve venkovním areálu školy vzniká z iniciativy paní učitelky Olgy Koudelkové geopark.
Tento náš školní geopark by měl poskytnou obraz o geologickém vývoji Země, v našem případě o území s geologickými vzorky z různých částí ČR. Paní učitelka materiál poskytla ze své sbírky nerostů a minerálů. Vystavené horniny budou označeny informačními tabulkami a další informace o nich naleznou návštěvníci geoparku ve venkovní vitríně.
Cílem vybudování geoparku je ukázat rozmanitosti neživé přírody, vzbudit pozornost a zájem našich žáků o kameny, které jsou obvykle neprávem přehlíženy. Geopark může vhodně doplnit hodiny prvouky, přírodovědy a přírodopisu či výtvarné výchovy. Proto do jeho budování jsou aktivně zapojeni žáci třídy IV.A a 9.ročníku. Po odborné stránce pomáhá paní učitelka Vladislava Sládečková.
Budeme rádi, když se geopark stane místem pro další získávání vědomostí a pokud budou mít žáci zájem a sami přinesou nějaké další vzorky, lze postupně geopark rozšiřovat.

Pamětní kniha


Na naší základní škole dáváme velkou váhu tomu, abychom děti naučili přemýšlet o věcech kolem sebe.

Proto jsme školu vybavili nadstandardní technikou – např. velkým množstvím interaktivních tabulí, které děti používají již od první třídy. Proto pořádáme „projektové dny“, při kterých se věnujeme tématům z jiných pohledů, než je klasický frontální výklad. Proto také podporujeme mnoho dalších aktivit všech našich dětí.

Nejpodstatnější ale je, že k nám Vaše děti chodí rády.